Антисептическое средство Октенисепт — отзывы Отрицательные. Нейтральные. Положительные. + Оставить отзыв Отрицательные отзывы Михаил https://lekotzyvy.com/review.php?id=12228 Дешевое разводилово, ни


Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Октенісепт являє собою антисептик для обробки слизових оболонок, шкіри та ран.

Механізм дії

Октенідину дигідрохлорид є представником катіонактивних сполук та за рахунок своїх двох катіонних центрів має виражені поверхневоактивні властивості. Він реагує з компонентами стінки та мембрани мікробної клітини, що призводить до порушення функціонування клітини.

Механізм протимікробної дії феноксіетанолу полягає, серед іншого, в підвищенні проникності клітинної мембрани для іонів калію.

Фармакодинамічні властивості

Антимікробна активність включає бактерицидну та фунгіцидну активність, а також активність проти ліпофільних вірусів та вірусу гепатиту В. Спектри ефективності феноксіетанолу та октенідину дигідрохлориду доповнюють один одного.

У кількісних та якісних дослідженнях in vitro

в присутності 0,1 % альбуміну при додаванні 50 % та 75 % розчинів Октенісепту спостерігалася добра активність протягом 1 хвилини контакту щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій, дріжджів та грибків.

У дослідженнях in vitro

тестували активність Октенісепту проти окремих вірусів. Була продемонстрована ефективність проти ліпофільних вірусів, наприклад вірусу простого герпесу, ВІЛ та вірусу гепатиту В.

Не очікується розвиток первинної резистентності до Октенісепту, а також вторинної резистентності в разі пролонгованого застосування через неспецифічну ефективність.

Педіатрична популяція

Були продемонстровані ефективність та переносимість Октенісепту у 347 дітей віком від 6 днів до 12 років, а також у 73 недоношених немовлят з гестаційним віком менше 36 тижнів.

Дослідження обробки кукси пуповини Октенісептом у 1725 новонароджених продемонструвало його гарну переносимість.

Фармакокінетика.

Всмоктування.

Дослідження на тваринах з 14C-міченим матеріалом продемонстрували, що октенідину дигідрохлорид не всмоктується у шлунково-кишковому тракті або через шкіру чи слизові оболонки.

При пероральному введенні мічений радіоактивним ізотопом октенідину дигідрохлорид всмоктувався через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту у мишей, щурів та собак лише у дуже невеликій кількості (0–6 %). Було встановлено, що у мишей при місцевому нанесенні октенідину дигідрохлориду протягом 24 годин контакту під оклюзійною пов’язкою не спостерігалося його всмоктування.

На основі даних досліджень in vitro

можливість проникнення октенідину дигідрохлориду крізь плаценту можна виключити.

У дослідженнях на щурах перорально введений 14C-мічений феноксіетанол майже повністю всмоктувався та виводився із сечею у вигляді феноксіоцтової кислоти.

Октенідину дигідрохлорид з препарату Октенісепт не всмоктувався через слизову оболонку піхви (у кролів) або через рани (люди, щури).

Педіатрична популяція

Окиснювальний метаболізм 2-феноксіетанолу вивчали у 4 немовлят віком від 1 тижня до 11 місяців, а також у 24 недоношених немовлят з гестаційним віком менше 36 тижнів. У цьому дослідженні було продемонстровано, що 2-феноксіетанол всмоктується через шкіру та повністю або майже повністю метаболізується шляхом окиснення до феноксіоцтової кислоти і виводиться нирками, що демонструє безпеку нанесення Октенісепту.

ОКТЕНИСЕПТ (инструкция)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Фармакодинамика. Препарат обладает широким спектром антимикробного действия за счет гидрофобного взаимодействия октенидина дигидрохлорида с цитоплазматическими мембранами патогенных микроорганизмов и синергически усиливается действием феноксиэтанола. Спектр антимикробного действия охватывает спорообразующую и аспорогенную микрофлору, грамположительные и грамотрицательные бактерии (аэробные и анаэробные), грибы, вирусы, включая микобактерии туберкулеза, стрептококки, стафилококки, мультирезистентный золотистый стафилококк (MRSA), энтерококки, гонококки, менингококки, пневмококки, эшерихии, шигеллы, протей, синегнойную палочку, коринебактерии дифтерии, гарднереллы, аскомицеты, дерматофиты, кандиды, вирусы герпеса, гепатитов В, С, D, ВИЧ, хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, другую микробную флору, резистентную к химиотерапевтическим препаратам. Препарат не оказывает токсического действия и не всасывается через слизистую оболочку, кожу и раневые поверхности. Микроцидная активность препарата проявляется через 30 с после применения и оказывает пролонгированное действие. Уничтожает микроорганизмы, не повреждая клетки тканей. Применение препарата способствует заживлению ран, ожогов за счет иммуномодулирующего действия. Фармакокинетика. Октенидина дигидрохлорид не абсорбируется через кожу и слизистые оболочки. Феноксиэтанол в незначительном количестве абсорбируется и выводится почками в виде феноксиацетиловой кислоты.

ПОКАЗАНИЯ: антисептическая обработка слизистой оболочки и прилегающих к ней тканей, кожи; обработка раневых поверхностей (включая пупочные раны новорожденных, гнойные раны в хирургической и акушерской практике); пролежни, язвы (включая гангренозные); обработка операционного поля до, в процессе и после проведения хирургических, диагностических и других манипуляций; при травмах (включая переломы), ожогах (глубоких и поверхностных); обработка ссадин, трещин (например сосков молочной железы при кормлении грудью), послеоперационных швов; лечение и профилактика воспаления половых органов, мочевыводящих путей (включая заболевания, передающиеся половым путем); профилактика и лечение инфекций ротовой полости, носоглотки, глаз; антисептическое промывание полостей (включая гайморовые, лобные придаточные пазухи носа, брюшную полость, мочевой пузырь); мытье тела больных с мультирезистентным золотистым стафилококком. Гигиеническая и хирургическая обработка рук персонала; профилактика внутрибольничного и профессионального инфицирования ВИЧ и гепатитами при попадании контагиозного материала на слизистые оболочки (в том числе глаз) и кожу.

ПРИМЕНЕНИЕ: перед применением препарата рекомендуется очистить участки кожи, слизистой оболочки, подлежащие обработке. Антисептик равномерно наносят на кожу и слизистую оболочку, на раневые поверхности — с помощью тампона, смоченного в достаточном количестве р-ра, или орошают с помощью распылителя. Поверхность должна быть полностью смочена. После обработки перед наложением повязок, наклеек необходимо подождать, чтобы обработанная поверхность высохла. При обработке тела перед асептическими операционными вмешательствами вначале следует обработать место разреза, а затем окружающие участки кожи. При септической операции обработку начинают с периферии. Антисептическую обработку операционнного поля следует проводить минимум дважды. С целью обработки ран (включая пупочную рану новорожденных), ожогов, пролежней Октенисепт применяют в неразведенном виде. Обработку проводят с помощью тампона, смоченного в р-ре, орошением из пульверизатора или наложением марлевых повязок, пропитанных Октенисептом. С целью профилактики и местного лечения воспалительных процессов для полоскания ротовой полости, носоглотки Октенисепт следует развести дистилированной (кипяченой) водой в соотношении 1:3, полоскания повторяют через 20 мин. Для промывания полостей (включая лобные и гайморовые придаточные пазухи носа), носовых ходов; при стоматитах, воспалении слизистой оболочки глаз, для санации носителей дифтерии и стафилококков препарат разводят дистилированной (кипяченой) водой в соотношении 1:6. Больным с дифтерией препарат рекомендуется применять методом распыления. Для промывания половых органов с целью профилактики воспалительных процессов (включая инфекции различного происхождения) Октенисепт разводят дистиллированной (кипяченой) водой или физиологическим р-ром в соотношении 1:6. В комплексном лечении при воспалительных процессах (включая инфекционные заболевания) половых органов препарат применяют неразведенным или при необходимости разводят дистилированной (кипяченой) водой или физиологическим р-ром в соотношении 1:2; 1:3. При острых и хронических уретритах, уретропростатите р-р вводят в мочевыводящий канал в объеме 2–5 мл, процедуру повторяют 2–3 раза в сутки. С целью профилактики венерических заболеваний рекомендуется применение Октенисепта после полового акта. При использовании препарата для мытья тела пациентов с мультирезистентным золотистым стафилококком р-р разводят в соотношении 1:2; 1:6 (перед применением р-р можно согреть до температуры тела). Для профилактики (например у спортсменов) и лечения при грибковых заболеваниях кожи ног и стоп обработку препаратом указанных участков проводят 2 раза в сутки (утром и вечером) методом распыления. Обрабатываемый участок кожи должен быть сухим. Кратность применения Октенисепта — 2–3 раза в сутки, при необходимости — до 6 раз в сутки. Не применять в области барабанной перепонки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к препарату.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: возможно кратковременное незначительное жжение в месте применения; при полоскании полости рта — горький привкус.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: при применении в полости рта не глотать. При случайном попадании значительного количества препарата в желудок его следует промыть достаточным количеством воды и принять активированный уголь. При случайном попадании концентрата препарата в глаза их следует промыть проточной водой. Не допускается применение препарата в области барабанной перепонки. Период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат можно применять без ограничений. При применении в период кормления грудью для обработки трещин сосков следует избегать попадания препарата в ЖКТ ребенка.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: не рекомендовано одновременное применение с йодсодержащими антисептиками.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: не отмечена.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищенном от света месте при температуре от –5 °C до 25 °C. После вскрытия флакона антисептик хранят 3 года

Показання

Застосовується для неодноразової обмеженої в часі обробки слизових оболонок та навколишньої шкіри перед діагностичними та хірургічними процедурами в аногенітальній ділянці: піхви, вульви, головки статевого члена, перед катетеризацією сечового міхура; для обробки ротової порожнини; для антисептичного лікування місцевих бактеріальних і грибкових інфекцій у вагінальній ділянці. Лікарський засіб застосовується для обмеженої в часі підтримувальної терапії мікозу міжпальцевих проміжків та для антисептичної обробки ран та опіків різного походження.

Застосування для лікування місцевих бактеріальних і грибкових інфекцій у вагінальній ділянці обмежується дорослими і дітьми віком від 8 років. За всіма іншими показаннями Октенісепт можна застосовувати дорослим та дітям без вікових обмежень.

Особливості щодо застосування

Слід уникати проковтування Октенісепту чи потрапляння його до кровотоку, наприклад в результаті помилкової ін’єкції.

Слід уникати потрапляння лікарського засобу Октенісепт в очі. У випадку потрапляння препарату в очі слід негайно промити їх великою кількістю води.

Після промивання глибоких ран за допомогою шприца спостерігалися стійкий набряк, еритема, а також некроз тканин, які в деяких випадках потребували хірургічної ревізії (див. розділ «Побічні реакції»).

З метою попередження ураження тканин препарат не можна вводити глибоко у тканини за допомогою шприца. Препарат призначений тільки для поверхневого застосування (нанесення тампоном або за допомогою розпилювача).

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Помірна кількість даних, отриманих у вагітних жінок (від 300 до 1000 результатів вагітності, строк гестації ≥ 12 тижнів) вказує на відсутність впливу Октенісепту на розвиток вроджених аномалій та його токсичності щодо ембріона/плода.

Дослідження на тваринах не виявили ознак репродуктивної токсичності.

При необхідності можна застосовувати Октенісепт у період вагітності. Оскільки клінічні дані для перших 3 місяців вагітності відсутні, у якості запобіжного заходу не слід застосовувати розчин препарату Октенісепт у перші 3 місяці вагітності.

Годування груддю

Вичерпні дані щодо застосування препарату під час лактації з експериментальних досліджень на тваринах та клінічних досліджень відсутні. Оскільки октенідину дигідрохлорид всмоктується у дуже невеликій кількості або не всмоктується зовсім, передбачається, що він не потрапляє до грудного молока.

Феноксіетанол швидко та майже повністю всмоктується, а виводиться майже повністю у вигляді окисненого продукту нирками. Тому його накопичення у грудному молоці малоймовірне.

Як запобіжний захід, Октенісепт не слід наносити на ділянку молочних залоз під час годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або при роботі з іншими механізмами.

Инструкция по применению октенисепта для детей

Раствор Октенисепт, как говорит инструкция по применению, подходит для детей в любом возрасте. Возрастное ограничение накладывается лишь способностью полоскать горло без риска проглатывания препарата.

Если ребенок слишком маленький для этого, то можно наносить спрей на соску.

Препарат применяется в акушерской практике, допускается в педиатрии новорожденных и грудных детей.

Не существует противопоказаний к использованию фармакологического средства Октенисепт при беременности. Это объясняется тем, что он не содержит токсичных веществ, этилового спирта. Таким образом, будущие мамы могут использовать это лекарственное средство по назначению врача в определенной концентрации при широком круге недомоганий:

 • нарушение целостности кожных покровов;
 • наличие ожогов;
 • инфекции на слизистых оболочках женских половых органов;
 • стоматиты;
 • заболевания горла, ангины;
 • грибковые заболевания и др.

У кормящих матерей раствором обрабатываются трещины на сосках.

На препарат Октенисепт отзывы в основном положительные. Отмечается возможность использования в профилактических целях взрослыми, работающими в детских образовательных организациях: применение при первых признаках дискомфорта в горле эффективно предупреждает заболевание.

В качестве отрицательных сторон пациенты отмечают неприятный вкус, легкое жжение и шипение препарата при полоскании, однако эти неудобства можно преодолеть, понизив концентрацию лекарства.

Имеются отзывы взрослых пациентов об использовании препарата в случае заболевания органов дыхания. Стафилококковая инфекция в результате полосканий проходит в течение семи дней.

К тому же обращается внимание на удобную форму маленького флакона с препаратом Октенисепт спрей для горла.

В осенне-зимний период врачи-педиатры назначают Октенисепт для горла для детей. Отзывы хорошие: отмечается эффективность средства при распылении препарата в первые дни заболевания.

Октенисепт спрей для горла детям назначается без возрастных ограничений и дает отличные результаты, особенно в случаях с часто болеющими маленькими пациентами.

Родители называют его первым и самым надежным помощником. Можно распылять в горло, можно промывать пазухи носа при гайморитах. Единственное предупреждение — препарат не должен проглатываться, поэтому полоскания хорошо использовать у детей, начиная со школьного возраста.

Большой проблемой в детском возрасте является воспаление миндалин, а также аденоиды. Вылечить аденоиды Октенисептом нельзя. Однако если Октенисепт при аденоидах применяется в качестве антисептического средства, то отзывы показывают снижение вероятности обострения аденоидита.

Октенисепт спрей, как говорит инструкция по применению, для детей абсолютно безопасен, следует только быть аккуратными во время использования: спрей не должен попадать в глаза, в уши.

При фарингите эффективным средством может быть препарат Октенисепт. О симптомах заболевания и особенностях его течения – следующее видео.

Разрешается использовать октенисепт при беременности. Мягкий состав препарата не оказывает негативного воздействия на организм. Единственное условие: не нужно проглатывать жидкость. Некоторые медики рекомендуют для беременных или малышей препарат в кратности разведения 1 к 6 или 1 к 10, чтобы его действие не оказалось травмирующим для чувствительной слизистой.

Спрей разрешен к применению для обильного орошения глоточного кольца в течение всего срока беременности и при кормлении. Но аэрозоли нельзя использовать традиционным способом тем крохам, которые не умеют управлять дыханием. Так можно спровоцировать ларингоспазм.

Антисептик попадает ребенку в горло при сглатывании. Его количество невелико. Активные вещества задерживаются на стенках глотки, не оказываясь в желудке. Препарат действует через несколько секунд после осаждения на пораженных тканях.

Если неожиданно после применения спрея начались спазматические приступы, то необходимо принять удобное положение, расслабиться, неспеша вдохнуть. Не стоит паниковать: антигистаминный препарат в виде инъекции или принятой таблетки, спазмолитик помогут ослабить приступ. Обязательно нужно вызвать врача.

Octenisept

D08A J57

Октенидина дигидрохлорид,

Феноксиэтанол

Производитель: S&M Ges.m.b.H, Germany

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта

Антисептик для применения наружно при обработке слизистых и лечения инфицированных травматических повреждений.

Октенисепт используется в профилактических целях после диагностических и медицинских манипуляций, хирургического вмешательства. Раствор назначают для носа и промывания полости рта.

Высокоэффективное и нетоксичное средство, которое подходит детям и беременным. Действует избирательно, не нарушая целостность клеток организма.

Спосіб застосування та дози

Розчин призначений тільки для місцевого застосування і не повинен вводитися в тканини, наприклад за допомогою шприца.

Октенісепт застосовують нерозведеним, наносячи на уражену ділянку до повного її зволоження.

Проводити подальші процедури, наприклад накладати хірургічну пов’язку, можна щонайменше через 2 хвилини після застосування препарату. Також можливе ополіскування ротової порожнини, але цей спосіб застосування обмежений випадками, коли необхідно обробити всю ротову порожнину. В такому разі необхідно застосовувати 20 мл препарату протягом 20 секунд.

Для підтримувальної терапії у випадках мікозу міжпальцевих проміжків лікарський засіб слід розпилювати на уражені ділянки вранці та ввечері.

Лікування місцевих бактеріальних та грибкових інфекцій вагінальної ділянки

Перед першим застосуванням витягніть аплікатор з упаковки і розмістіть його на флаконі після видалення прозорої захисної оболонки та головки розпилювача. Механізм розпилення може працювати при утримуванні флакона у різних положеннях (вертикально або перевернутим донизу). Для введення аплікатора глибоко у піхву рекомендується сидіти на унітазі або лежати у ліжку. Натисніть вказівним пальцем на кришку аплікатора 10 разів для розподілення препарату глибоко у піхві. Після використання протріть аплікатор та натисніть на розпилювач один або два рази, спрямовуючи аплікатор донизу, наприклад над раковиною. Тривалість лікування повинна становити 7 днів, у перший день препарат застосовувати вранці та ввечері, а потім – 1 раз на добу ввечері. Перед наступним використанням натисніть на розпилювач один або два рази, спрямовуючи аплікатор донизу, і проведіть процедуру як описано. Аплікатор можна використовувати протягом усього курсу лікування. Після завершення лікування вагінальної інфекції аплікатор слід утилізувати.

Для досягнення бажаного ефекту необхідно ретельно дотримуватися цих інструкцій.

Оскільки досвід безперервного застосування становить не більше 14 днів, Октенісепт слід застосовувати протягом обмеженого строку лікування.

Діти.

Дозування Октенісепту ідентичне для дорослих і дітей.

Для лікування місцевих бактеріальних і грибкових інфекцій у вагінальній ділянці застосування обмежується дорослими і дітьми віком від 8 років.

За всіма іншими показаннями Октенісепт можна застосовувати дорослим та дітям без вікових обмежень.

Передозування

Відомості щодо передозування відсутні. Однак при місцевому застосуванні ймовірність передозування дуже низька. У разі місцевого передозування уражену ділянку можна промити великою кількістю розчину Рінгера.

Випадкове проковтування Октенісепту не вважається небезпечним. Октенідину дигідрохлорид не всмоктується та виводиться з калом. У разі перорального потрапляння всередину великої кількості Октенісепту не можна виключити подразнення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту.

Октенідину дигідрохлорид є більш токсичним після внутрішньовенного введення порівняно з пероральним. Тому слід уникати потрапляння великої кількості Октенісепту до кровотоку, наприклад в результаті помилкової ін’єкції. Однак оскільки Октенісепт містить октенідину дигідрохлорид у концентрації лише 0,1 %, виникнення інтоксикації дуже малоймовірно.

Принцип действия антисептическим спреев

Любой антисептический аэрозоль для горла оказывает комбинированное действие. В зависимости от основных и вспомогательных компонентов в составе, лекарство для местного применения может сочетать следующие эффекты:

 • Противовоспалительный – брызгалка для горла снимает покраснение, отечность слизистой оболочки.
 • Очищающий – средство смывает с поверхности горла бактерии, продукты их жизнедеятельности.
 • Увлажняющий и смягчающий – препараты устраняют сухость, раздражение слизистой оболочки.
 • Антисептический – основной компонент предупреждает размножение бактерий.
 • Анестезирующий – местные анестетики в составе помогают снять боль.

Антисептические спреи для горла воздействуют на пораженный очаг. Лекарство доставляется в неизменном виде, не всасывается в кровоток, благодаря чему у таких средств существенно меньше противопоказаний, побочных эффектов. Удобная упаковка с распылителем помогает полностью оросить полость горла и дозировать лекарство.

Побічні ефекти

Оцінка небажаних ефектів базується на наступній частоті виникнення: дуже часто

(³ 1/10), часто (³ від 1/100 до <� 1/10), нечасто (³ від 1/1000 до <� 1/100), рідко (³ від 1/10000 до < 1/1000), дуже рідко (< 1/10000), частота невідома (не може бути оцінена на основі наявних даних).

Загальні розлади та реакції у місці нанесення

Рідко

: печіння, почервоніння, свербіж, відчуття тепла у місці застосування.

Розлади з боку шкіри та підшкірних тканин

Дуже рідко:

алергічна контактна реакція, наприклад тимчасове почервоніння у місці застосування.

Розлади з боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини

Частота невідома:

після промивання глибоких ран за допомогою шприца спостерігалися стійкий набряк, еритема, а також некроз тканин, які в деяких випадках потребували хірургічної ревізії (див. розділ «Особливості застосування»).

При полосканні порожнини рота можлива поява гіркого присмаку.

Можуть зустрічатися наступні небажані ефекти – набряк, індурація, біль, пухирі, екзема у ділянці застосування.

Педіатрична популяція

Частота, тип та тяжкість небажаних реакцій у дітей такі самі, що й у дорослих.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Медцентр
Для любых предложений по сайту: [email protected]